Kategorier
Bygg & Renovering

Förebyggande stamspolning i Stockholm

Stopp i avloppet är en plåga som många stockholmare har stött på. Det kan leda till otrevliga konsekvenser, som läckande rör och kostsamma vattenskador. Men det finns en effektiv lösning som kan förhindra dessa problem och förlänga livslängden på dina rörstammar: förebyggande stamspolning.

När ett akut avloppsstopp inträffar är det sällan ensamt. Det följs ofta av läckande rör och vattenskador som kan ställa till stora besvär och resultera i betydande kostnader. Med förebyggande stamspolning kan du undvika avloppsstopp helt och hållet samtidigt som du förlänger livslängden på dina rörstammar.

Avloppsstopp uppstår oftast på grund av ansamlingar av smuts och fett i avloppsrören. Ibland kan det även vara oönskade föremål, som tamponger och öronpinnar, som fastnar och skapar blockeringar. Vid en stamspolning används högtryck och hett vatten för att lösa upp och skölja bort dessa avlagringar. Det är viktigt att notera att vattentrycket är noggrant kalibrerat för att inte skada rörledningarna.

Hur ofta ska du göra stamspolning?

Frekvensen av stamspolning beror i hög grad på fastighetens ålder och användning. Generellt sett rekommenderas en stamspolning i Stockholm var tredje till femte år. Detta interval är vanligtvis tillräckligt för att hålla avloppssystemet i gott skick och förhindra oönskade stopp.

Det är dock viktigt att vara uppmärksam på varningssignaler. Om du märker en obehaglig lukt från avloppet eller upplever att vattnet rinner långsamt och att diskhon bubblar, kan det vara nödvändigt med en tidigare stamspolning. Att agera snabbt kan förhindra att problemet förvärras och eventuellt leder till mer omfattande reparationer.

Förutom att undvika stopp i avloppet och förebygga läckande rör finns det andra fördelar med regelbunden stamspolning. Ett specialiserat företag kan även erbjuda rörbesiktning och invändig filmning av rörstammarna. Denna service är användbar för att bedöma rörstammarnas skick och planera eventuella åtgärder, såsom stambyte, i god tid.

Rörbesiktning är också ett värdefullt verktyg när du överväger att sälja din fastighet. Genom att visa att rörstammarna är i utmärkt skick kan du öka fastighetens värde och förtroendet hos potentiella köpare.