Kategorier
Jurist

Viktigt att anmäla våldtäkt i Göteborg

Den som blir utsatt för en våldtäkt i Göteborg kan ibland tveka att göra en anmälan av olika orsaker, men det är alltid viktigt att ta juridisk hjälp.

Precis som med allting annat så finns det en ganska bred skala när det handlar om våldtäkt. Ibland kan det vara svårt för offret att veta om det verkligen har varit en våldtäkt som man har varit med om. Kan det istället ha varit ett sexuellt ofredande eller någon annan grad inom området. Det kan även vara så att offret kan undra om det är man själv som inbillat sig.

I många fall sker också våldtäkter där den som våldtar känner offret. Det kan vara en partner, en vän, en granne, en släkting, en kollega, ett syskon eller till och med en förälder. Då kan händelsen hamna i en gråzon där offret mår mycket dåligt men ändå inte vet, eller kanske vågar, göra en anmälan om våldtäkt. Därför är det bra att veta hur juridiken ser på detta.

Våldtäkt som sker i Göteborg

Idag talas det om att det blivit mer vanligt med våldtäkt i Göteborg, och att antalet hela tiden ökar. Men det kan vara svårt att veta ifall det är så att det sker fler våldtäkter, eller om det är fler som anmäler denna typ av övergrepp. Från den juridiska sidan vill man alltid att allt som offret upplever som ett tvång, eller något som man inte vill, inom sex ska anmälas.

Om inte en anmälan sker så kan förövaren aldrig straffas. Dessutom kan offret få skador för livet som blir värre än om förövaren blir straffad. Det är även så att en brottslig handling, som inte straffas, troligen kommer fortsätta att ske. Den som varit utsatt för ett sexuellt övergrepp ska därför alltid kontakta polis och ta juridisk hjälp.